Creatieve Wijsheid is de Nieuwe Tijd

Centrum voor Creatieve Wijsheid Het 5e tijdperk voor organisaties Etienne Verlaat

We naderen een nieuwe tijd: de tijd van Creatieve Wijsheid. Hoe ga je als organisatie hiermee om? En hoe kun je daar als manager, medewerker, coach of marketeer op inspelen? 

In de huidige samenleving verandert de klantvraag snel.  Zo snel, dat het lineaire, hiërarchische en bureaucratische denken niet meer toereikend zijn. Het is nodig om dynamisch en bottomup te handelen, maar ook om wijs en creatief te zijn.

Aan de hand van negen bestaande koploper-organisaties worden in mijn boek ‘Creatieve Wijsheid’ de 13 principes van Creatieve Wijsheid nader bekeken. De negen organisaties lopen sterk uiteen: van een natuurvoedingswinkel tot een bouwonderneming, van een gemeente tot een schoenhandel.