Futuring Finance

Open inschrijving

Uitdaging

Automatisering en financiële druk bij lokale overheden vraagt om een nieuwe rol van de financiële professional. Van Adviseur naar Partner in Business. Waar ligt jouw ambitie en welke stappen heb jij daarin te zetten?

Resultaat

  • Inspiratie, enthousiasme en visie op het zijn van Financial Partner in Business
  • Overzicht van eigen kwaliteiten, talenten en vaardigheden in relatie tot je nieuwe rol in Finance
  • Zicht op je ontwikkelstappen als financial van de toekomst
Futuring Finance, training door Centrum voor Creatieve Wijsheid

Praktische informatie

  • Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg met de deelnemers een datum geprikt, richttijd januari – februari 2024
  • Inloop vanaf 9.30 met koffie en thee
  • Training van 10.00-17.00 uur
  • Kleine groep van maximaal 8 deelnemers
  • Deelnameprijs: €360,-  exclusief BTW. Dit is inclusief lunch, koffie, thee, afsluitend drankje en hapje
  • Trainers (coaches): Etienne Verlaat (ook Financial) en Cor Meurs (ook HR- en communicatie professional) van Centrum voor Creatieve Wijsheid
  • Locatie: Wageningen 

Partner in Business

Door alle technologische vernieuwingen zal ook het vak financiën (Future of Finance) veranderen. Wat betekent dat voor jouw rol als Financial? 

Onze verwachting is dat die steeds verder zal opschuiven richting Partner in Business. Een dergelijke rol vraagt andere (soft) skills, onder meer op het gebied van interactie en afstemming. 

Ben jij als Financial klaar voor die nieuwe rol? Welke stappen heb jij nog te zetten in die Future Jump? Welke belemmeringen moet jij nog overwinnen? En hoe geef je inhoud aan deze nieuwe rol, op een manier die waarde toevoegt voor jezelf en jouw organisatie?

Voor wie

Deze training is gericht op financials (bij lokale overheden en non-profits) die nieuwsgierig zijn naar de toekomst en meer maatschappelijk effect en vernieuwing willen realiseren in hun vak.

Creatieve Wijsheid

Tijdens deze ééndaagse ga je onderzoeken of je toe bent aan je volgende stap en zo ja, welke? Dat doe je aan de hand van verschillende technieken vanuit Creatieve Wijsheid: Succesvol Creëren Methode; Creatief Denken; Creatieve Wijsheid Spiraal. Daarbij haken we aan bij jouw (ontwikkel)vraag, gericht op je nieuwe rol als Partner in Business.

De Succesvol Creëren Methode gaat uit van vijf aspecten in onszelf: dromer, doener, criticus, optimist en adviseur. Door deze uit elkaar te trekken en ze in de ruimte neer te zetten, ontstaat duidelijkheid.

Creatief Denken prikkelt onze hersenen om nieuwe denkpaden te vinden. Het haalt je uit je ‘cirkel-denken’ en brengt zo nieuwe oplossingen en ideeën.

De Creatieve Wijsheid Spiraal omvat 13 sleutels verdeel over 3 niveaus: intelligenties, identiteit en interactie. De spiraal vormt een ‘systemisch‘ hulpmiddel om zicht te krijgen op de stappen die jij (en je team | organisatie) nog te zetten hebt (hebben) richting de Future of Finance. 

Aanpak

Vertrekpunt zijn de (ontwikkel)vragen van de deelnemers. De training ontstaat op basis van de behoeften en situatie van de deelnemers. 

Onze aanpak werkt ervaringsgericht en systemisch: doen, weten, voelen, ervaren en leren van andere financials. We werken in een kleine groep van 4-8 deelnemers, zodat er ruime persoonlijke aandacht is.

We gebruiken zowel creatieve werkvormen, die een beroep doen op de rechterhersenhelft, als ook logische meer ‘blauwe’ methoden die ons linker brein aanspreken.

Omdat we denken dat het belangrijk is om samen de ‘overgang naar het nieuwe’ te doorlopen, faciliteren wij (minimaal) een halfjaar een (online) community voor de deelnemers om uit te wisselen over het in praktijk brengen van de inzichten uit de training.

Aanvullende individuele coaching op dit (ontwikkel)traject is mogelijk tegen meerprijs.

Waarom?

Veel (overheids)organisaties worstelen met de vraag hoe je een goede Partner in Business kunt zijn, dit geldt zeker ook voor het vakgebied Financiën. 

Wij geloven dat creativiteit, wijsheid en verbinding (‘community’) de basis vormen voor de duurzame vernieuwingen waar onze huidige tijd om vraagt. Niet voortborduren op het bestaande, maar een nieuwe weg inslaan. Alleen dan kunnen we de uitdagingen van nu en morgen aan. Wij zijn van mening dat je – op een zorgvuldige manier – het huidige los moet laten om iets nieuws te kunnen creëren.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Etienne Verlaat 2020

Etienne Verlaat

Etienne Verlaat heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van overheidsfinanciën, daarnaast is hij trainer-coach.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Over Cor Meurs Trainingen

Cor Meurs

Cor Meurs heeft jarenlange ervaring als trainer-coach en Human Resources- en Communicatie-projectleider binnen Wageningen University & Research.

Referenties

“Ik heb de training als stimulerend, inzicht gevend en inspirerend ervaren. Sindsdien heb ik keuzes gemaakt voor mijn doelen, waardoor ik meer focus en concentratie heb.”

“De training is praktisch, gaat uit van je gevoel en je krijgt veel persoonlijke begeleiding.”

“Het heeft me krachtiger gemaakt, ik zie mogelijkheden in plaats van obstakels, ik kan dingen accepteren en loslaten.”

Onze aanpak is ervaringsgericht en systematisch.
Doen, voelen, ervaren en leren van elkaar.

Meld je aan door een mail te sturen naar info@creatievewijsheid.nl
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op: 
Cor Meurs, tel 06 36206417 of Etienne Verlaat, tel 06 10888826
(appen kan ook)