Advies bij visie- en organisatieontwikkeling

Zo benut je aanwezig talent en creatief leiderschap

Het Centrum voor Creatieve Wijsheid denkt graag mee hoe je als organisatie kunt veranderen van het huidige ‘Corona-tijdperk’ naar het toekomstig tijdperk van Creatieve Wijsheid. Ons aanbod resulteert in een advies met concrete actiepunten.

Centrum voor Creatieve Wijsheid logo Uil met penseel en explosief doel

Quick Scan

De Quick Scan geeft antwoord op de vraag waar de meeste creativiteit en talent zitten binnen de organisatie.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Logische-niveaus-van-Bateson Etienne Verlaat

Missie

De logische niveaus maken de structuur van de organisatie duidelijk. Is de missie van de organisatie op alle niveaus helder afgestemd?

Centrum voor Creatieve Wijsheid Advies Financiën Etienne Verlaat

Financiën

De financiën laten zien welke besparingen er zijn als de organisatie investeert in creativiteit, innovatie, kennis en menskracht.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Etienne Verlaat en Cor Meurs Wie zijn wij

Etienne Verlaat, innovatief 
op het gebied van creatieve wijsheid

Profiteer van onze kennis en ervaring als coach en adviseur

Etienne Verlaat | Ik werk als zelfstandig ondernemer in de rol van controller en financieel adviseur bij gemeenten. Meermalen ben ik manager geweest in diverse organisaties. Ik adviseer bedrijven, geef trainingen en lezingen op het gebied van zakelijke creativiteit. Ik ben overtuigd van aanwezig talent en creativiteit en zie het als een uitdaging om dat bij mensen en organisaties naar boven te halen. 

In 2015 verscheen mijn eerste boek met als titel ‘Het 5e tijdperk voor organisaties: Creatieve Wijsheid’. In juni 2020 is mijn tweede boek verschenen ‘Voor wie verlangt naar het nieuwe. Hoe het lemniscaat helpt bij de overgang naar het tijdperk van Creatieve Wijsheid’. 

Centrum voor Creatieve Wijsheid Over Cor Meurs Trainingen

Cor Meurs, maak(t) werk
van jouw talenten, creativiteit en wijsheid

Cor Meurs | In mijn carrière heb ik meerdere functies bekleed bij Wageningen University & Research, waaronder organisatie- en communicatieadviseur en (project- en programma)manager. Sinds 2011 werk ik ook als coach, trainer, trainingsacteur en facilitator. Momenteel vanuit het Centrum voor Creatieve Wijsheid en bij de Inspiration Company (onderdeel van de Academie voor Innovatief Trainen). 

Ik geloof in ‘de omkering’, die het werk aanpast aan de (talenten van de) mens. In plaats van dat jij je talenten en competenties moet aanpassen aan je werk. Als dat al kan. Daarbij ga ik uit van ieders unieke kerntalent en vraag ik mij af wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Als je leeft en werkt vanuit je kerntalenten, sta je maximaal in je kracht en creatieve wijsheid. 

Ken en erken naast je talenten ook je tekortkomingen. Niet om (je)zelf te verbeteren, maar voor anderen om in te vullen. Iemand anders talent pas als een puzzelstukje in jouw tekortkoming. Leef dus vanuit samen.

Ons adviestraject voor visie- en organisatieontwikkeling

De Quick Scan bestaat uit drie onderdelen: 

1. Test met 13 principes van Wijsheid
2. Test met 28 aspecten van Creativiteit
3. Test over Creatief Leiderschap

Ad 1. 
We volgen hierbij de 13 principes van de Cirkel van Wijsheid en maken een beeld van je organisatie. Je ontdekt waar het groeipotentieel van je organisatie zit. Daarbij leer je ook waar de pijnpunten zitten. Door de 13 principes langs te gaan, ontstaat inzicht en handelingsperspectief. 

Ad 2. 
De Trap van Creativiteit omvat 28 creatieve aspecten. In dit onderdeel van de Quick Scan onderzoeken we de beleving van deze aspecten binnen de organisatie en krijgen we inzicht in hoeverre de organisatie optimaal gebruik maakt van 
praktische technieken, zoals mindmappen, zakelijk tekenen, mediteren, succesvol creëren, creatief brainstorm-technieken en visualiseren. 

Ad 3. 
De test Creatief Leiderschap gaat in op vijf onderdelen van leiderschap: ontwikkeling, ideeën(management), creativiteit, innovatie en wijsheid. Vanuit een helicopterview kijken we het het staat met deze aspecten. 

Bij de ‘Boxen van activiteit’ kijken we naar de mate waarin medewerkers en leidinggevenden tijd besteden aan 

 • creatieve activiteiten,
 • beherende activiteiten,
 • schaduwactiviteiten en 
 • destructieve activiteiten. 

Door deze activiteiten onder de loep te nemen, krijg je inzicht in het huidige creatief gebruik, maar ook in het potentieel onbenut creatief gebruik. We staan daarbij stil bij wat je zou willen bereiken. 

Door in te zoomen op de zes logische niveaus van je organisatie krijg je inzicht in de structuur van je organisatie en de onderlinge afstemming tussen de niveaus. We kijken naar:

 1. de omgeving van je organisatie,
 2. het gedrag,
 3. de capaciteiten,
 4. de waarden en normen,
 5. welke identiteit je organisatie heeft en slotte
 6. wat de missie is van je organisatie. 

Voor wie verlangt naar het nieuwe, gebruiken we lemniscaten. Het lemniscaat is het symbool van oneindigheid en heeft de vorm van het cijfer acht. We gebruiken dit model op twee manieren. 

 1. Allereerst willen we tegenstellingen integreren om zo te komen tot win-win oplossingen.
 2. Daarnaast gebruiken we het lemniscaat om na te gaan ‘wat behulpzaam is’ en wat ‘de resultaten zijn’ van creativiteit en wijsheid. 

In dit onderdeel van het adviestraject gebruiken we het lemniscaat als hulpmiddel om organisatiedoelen te bereiken. Je krijgt inzicht in wat voor teams belangrijke voorwaarden zijn om creatief en wijs te handelen.  

Creativiteit en Wijsheid brengen werkgeluk en geïnspireerde medewerkers. Beide bevorderen de productiviteit van de organisatie.

Je krijgt inzicht in hoe je van het huidige tijdperk van kennis kan komen naar het tijdperk van Creatieve Wijsheid. 

Veel ideeën vallen af in het proces van ideevorming naar succesvolle implementatie. Maar wat gebeurt er in dat proces? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzaam creatieve ideeën aandragen? De ene organisatie kies voor een financiële beloning, terwijl de andere organisatie kies voor het belonen voor de eer. Wat past binnen de organisatiecultuur van jouw bedrijf? 

Hoe kun je als organisatie voorzien in een creatieve cultuur? Een cultuur waarin medewerkers zich prettig voelen en komen met innovatieve oplossingen? Wat betekent dat voor opleidingen en bijvoorbeeld voor de huisvesting? Hoe zit het met de bottom up versus top down besluitvorming?

Hoe zit het met creativiteit en talent in relatie tot beleid. Is een en ander opgenomen in strategische documenten en teamplannen?

Hoe zit het met de technologie ten aan zien van creativiteit en ten aanzien van wijsheid? Bij dit onderdeel van het adviestraject kijken we naar de hard- en software op het vlak van creativiteit. We onderzoeken ook of andere technologie duurzaam en creatief wordt gebruikt en ingezet. Punt van onderzoek zijn de bijbehorende kennis en opleiding. tot slot kijken waar winst te behalen valt en waar we over vijf jaar willen staan. 

Kennis en bekwaamheid zijn belangrijk voor het behouden van competenties. Medewerkers zijn door het ontwikkelen van creativiteit en wijsheid duurzaam. We kijken naar concrete technieken als mindmappen, zakelijk tekenen, Disney creatieve strategie, creatief brainstorm-technieken, mediteren, visualiseren en andere technieken. 

Wordt er ook geïnvesteerd in creativiteit en innovatie? En dan bedoelen wij niet allen in euro’s, maar ook in kennis en menskracht. Een vraag die hier aan de orde isIn euro’s, maar ook in kennis en menskracht? Is het mogelijk om meer budget vrij te maken voor Creatieve Wijsheid? En wat levert dat op in besparingen en outcome?

Het is mogelijk om te investeren in het volledig adviespakket, maar ook afzonderlijke onderdelen van het pakket kunnen interessant zijn voor je organisatie. Bespreek dit met Etienne Verlaat van het Centrum voor Creatieve Wijsheid. 

Ja, ik wil graag een vrijblijvend adviesgesprek