Transitie van de organisatie

Voor wie verlangt naar het nieuwe

Een uitgebreide samenvatting

In het boek ‘Voor wie verlangt naar het nieuwe’ (Etienne Verlaat, 2020) ga ik in op hoe we op micro, meso en macro niveau de overgang maken van het 4e tijdperk van Kennis (en IcT) naar het 5e tijdperk van Creatieve Wijsheid. In deze samenvatting focus ik op de transitie die organisaties (zouden) moeten doormaken, om te komen tot Creatieve Wijsheid.

Ben jij de voortrekker die we nodig hebben?

Creativiteit wordt vaak nog beperkt aangesproken, is mijn overtuiging. 

Er wordt relatief weinig tijd en geld gestoken in vernieuwing, innovatie en creativiteit. Ik denk dat er een heel groot, zelfs bijna onuitputtelijk, creatief potentieel bestaat. 

Voortrekkers zijn nodig om de vele gewenste transformaties handen en voeten te geven. Actie is nodig, maar actie alleen is niet voldoende. Het gaat ook om het hebben van de juiste visie, om bewustwording en heling.

In mijn zoektocht naar Creatieve Wijsheid stuitte ik op het lemniscaat. 

Lemniscaat van Creatieve Wijsheid
Lemniscaat van Kennis en van Creatieve Wijsheid

Hoe gebruik ik het lemniscaat?

Het werken met het lemniscaat is vrij eenvoudig. 

De kunst is om het lemniscaat regelmatig en op tijd in te zetten. 

Ik heb nagedacht over wat creativiteit nu eigenlijk is, waar het mee samenhangt en wat het oplevert. Zo kwam ik tot het Lemniscaat van Kennis en het Lemniscaat van Creatieve Wijsheid.

De centrale vraag van dit boek is: hoe maken we de overgang van het 4e tijdperk van Kennis naar het 5e tijdperk van Creatieve Wijsheid?  

Oftewel, hoe komen we van het Lemniscaat van Kennis naar het lemniscaat van Creatieve Wijsheid. 

Hierin zijn 7 overgangen te onderscheiden. 

Bij elk van de 7 overgangen wordt weer een lemniscaat doorlopen. Bijvoorbeeld het lemniscaat van geldsturing naar waardesturing bij overgang 7. 

Zo pendelen we in deze overgangsperiode als het ware tussen niveau 4 en 5 aan de hand van 7 overgangslemniscaten. Om uiteindelijk steeds dichter bij ons doel uit te komen: het 5e tijdperk van Creatieve Wijsheid.

De 7 overgangen in het Vierde Tijdperk: KENNIS

 1. Vervuilende technologie
 2. Exploitatie van de natuur
 3. Zoekende mens
 4. Kennis
 5. Schaarste
 6. Overleven
 7. Geldsturing

De 7 overgangen in het Vijfde Tijdperk: CREATIEVE WIJSHEID

 1. Duurzame technologie
 2. Natuur als basis (van het leven)
 3. Hele mens
 4. Creatieviteit en Wijsheid
 5. Overvloed
 6. Geluk
 7. Waardesturing

Wil jij meer creativiteit in je organisatie?

Ik pleit in mijn boek voor meer creativiteit, ook in organisaties. 

Creativiteit is belangrijk als antwoord op allerlei vraagstukken. Daarbij is het zoeken naar een goed evenwicht tussen beheersmatige en vernieuwende activiteiten. 

Als we het nog niet ontsloten potentieel aan creativiteit zouden inzetten in organisaties, zouden we meer productiviteit hebben en van hogere kwaliteit. Voorwaarde is wel dat we 15-20% van de arbeidstijd van medewerkers (uitvoerenden én managers) zouden moeten gaan inzetten voor creativiteit, innovatie en nieuwe technologie. 

Aan de hand van de Cirkel van Creativiteit (met haar dertien aspecten) kan je je eigen organisatie doormeten en naar een hoger creativiteitsniveau tillen.

Wil je meer wijsheid binnen je organisatie?

Ook op het gebied van wijsheid is nog veel te winnen in organisaties. 

Wat is wijsheid? Dat is natuurlijk niet altijd even duidelijk. 

De Cirkel van Wijsheid bestaat uit een dertiental principes (waarden). Het idee is, dat als je deze principes naleeft, je handelt vanuit wijsheid (Etienne Verlaat, 2015).

Het antwoord ligt dan voor de hand. 

Op veel vragen is heelheid, wijsheid en creativiteit de oplossing. Dat wil niet zeggen dat dit er nu helemaal niet is, maar wel dat er nog heel veel winst te behalen valt op deze vlakken. Daarnaast is een model handig als denkraam en kapstok voor het geven van structuur aan het handelen van individuen en organisaties. Ik heb acht interviews gehouden met verschillende deskundigen, zogenaamde koplopers. Samen vormen zij een mooi beeld van onze nabije toekomst, de tijd van creatieve wijsheid.

Het is van essentieel belang dat organisaties hun medewerkers stimuleren en ruimte geven om creatief en heel te worden. Gecombineerd met moderne technologie, leidt dit tot meer creativiteit en wijsheid. Hetgeen in positieve zin doorwerkt in hun werk: verbetering van de productiviteit, waarbij op een duurzame manier en vanuit waarden wordt geproduceerd.

Wil je creatief en wijs leven en werken?

Het is nu de kunst om, door creatiever en wijzer te leven en te werken, over te kunnen stappen naar het 5e tijdperk van menselijke beschaving: het tijdperk van Creatieve Wijsheid. 

We mogen daarbij het oude tijdperk van Kennis achter ons laten. 

 

In het oude model was sprake van beperkte creativiteit, schaarste, exploitatie van de natuur en van overleven. 

Vanuit het nieuwe model is er onbeperkte creativiteit en wijsheid, waarbij de natuur wordt gezien als basis en bron van het leven.

De hele, creatieve, wijze mens zorgt voor het nieuwe,
waar we als mensheid al duizenden jaren naar uitkijken.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Uil met kwast op witte achtergrond Logo jpg

Centrum voor Creatieve Wijsheid

www.creatievewijsheid.nl

Heb je interesse? Mail  info@creatievewijsheid.nl of neem contact op met Etienne Verlaat, tel: 06 10 88 88 26