Wij ondersteunen teams en organisaties in creatief wijze probleemoplossing en visievorming

Trainingen en lezingen

De trainingen en lezingen die we geven zijn gericht op vernieuwers:  – al dan niet hooggevoelige, bijzonder begaafde – koplopers, trekkers, projectleiders, adviseurs en andere ‘game-changers’.  Interactief en gericht op het nieuwe. We werken ervaringsgericht en systemisch: vooral  voelen, ervaren en leren van elkaar. Jouw vraag(stuk) staat centraal. 

De (technologische) veranderingen in de wereld gaan steeds sneller en daarom is het nodig om creatief-wijs te zijn. Als een organisatie ervoor kiest volgens de principes van de nieuwe tijd te gaan werken, heeft dat consequenties. Onze frisse blik kan daarbij ondersteunen. Het is mogelijk een advies te vragen en een QuickScan te laten maken van je organisatie. 

Om verder te komen op het vlak van zakelijke creativiteit en toegepaste wijsheid hebben medewerkers soms behoefte aan coaching. Wij begeleiden individuen, zodat zij zich hierin kunnen ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat zij hun eigen waarden, talenten en creatieve wijsheid (er)kennen en (na)leven.  Hun coaching vraag staat centraal. 

Ontwikkeling van individu en team

Creatieve Wijsheid Persoonlijke ontwikkeling

Hoe we ontwikkeling vanuit creatieve wijsheid vormgeven in ons werk en leven.

Creatief-wijze medewerkers zijn waardevol voor een organisatie. Ieder mens heeft een eigen unieke kracht, maar soms weten we niet goed hoe we hier toegang toe hebben. Door coaching of door het volgen van trainingen krijg je weer contact met jouw eigen waarden, talenten en creativiteit.

Creatief potentieel aanboren

Centrum voor Creatieve Wijsheid Leiderschap en Team Afbeelding Nicole Pluim

Hoe we ons volledige creatief potentieel aanboren.

In de oplossing van onze vraagstukken gebruiken we vaak alleen onze denkkracht, ons dominante linker hersendeel. Wat als we net zoveel toegang hebben tot onze rechterhersenhelft, en tot ons hart- en buik-brein? Wat als we ‘weten en wijsheid’ met voorrang behandelen boven kennis? Door middel van training en advies komen jij en je team op een hoger creatief niveau.

Creatief-wijs leiderschap en visie

Centrum voor Creatieve Wijsheid Visie Ontwikkelen Afbeelding Nicole Pluim

Onze organisatie oriënteert zich op de toekomst, maar waar beginnen we?

Het Corona-virus zorgt momenteel voor wereldwijde veranderingen. Herbezinning op visie en de vertaling daarvan naar de werkvloer zijn voor veel organisaties essentieel om te overleven. Heb jij behoefte aan een frisse blik op je toekomst? Dan kan ons advies een waardevolle bijdrage leveren. Lees ook creatief-wijs leiderschap als antwoord op de onzekere tijd.

Wie zijn wij?

Wat is onze missie?

Wij willen een bijdrage leveren aan een creatief-wijze wereld. Als wij het creatief potentieel van mensen en organisaties ontsluiten, gebeuren er bijzondere dingen. Simon Sinek is voor ons een inspirator door  te stellen: Start With Why

Hoe doen wij dat?

Wij ondersteunen individuen en organisaties in het bereiken van creativiteit en wijsheid. Daarbij maken wij zowel gebruik van bestaande modellen als van onze eigen unieke methoden en technieken. Op die manier creëren wij een nieuwe visie om talenten, energie en betrokkenheid los te maken. Onze belangrijkste waarden zijn persoonlijke ont-wikkeling, vrijheid en creativiteit.

Onze uitgangspunten zijn: vernieuwing als noodzaak; vertrouwen als basis; heelheid & inclusie; verbinding in eenheid; eenvoud in aanpak; buiten de kaders. Lees ook onze blog hierover.

Wij zien creatief-wijs leiderschap als het antwoord op de onzekere tijd waar we in zitten.

Wat bieden wij?

Wij bieden coaching, trainingen, lezingen en advies. Daarnaast leveren wij publicaties. In onze diensten staan zakelijke creativiteit en toegepaste wijsheid centraal. Dit betekent dat de creativiteit plaats vindt in een zakelijke context en dat de wijsheid concreet is en snel kan worden toegepast.

Etienne Verlaat en Cor Meurs - Centrum voor Creatieve Wijsheid voor bord
Cor Meurs en Etienne Verlaat

Wil je meer weten?

We horen graag van je.
Mobiel: 06 10 88 88 26 
E-mail: info@creatievewijsheid.nl