Ideeën management en innovatiekracht

Creatieve, frisse blik

Adviestraject voor lokale overheden en non-profits met de ambitie om creatief te vernieuwen in hun primaire proces en bedrijfsvoering. Met een frisse blik van buiten en ervaring op ideevorming en innovatie.

Actief en creatief aan de slag gaan met radicale ideeën en innovatie wordt de ingang naar de noodzakelijke vernieuwing om jullie uitdagingen van nu en morgen aan te kunnen. Daarbij gaat het ook om kleine ideeën, vele stappen maken het verschil.

Hoe krijg je medewerkers actief en geïnspireerd als het gaat om ideeën en innovatie? Hoe verhoog je de innovatiekracht van jouw organisatie?

Resultaat

 • Effectief ideeënmanagement en innovatiekracht in de organisatie
 • Vernieuwende ideeën die het verschil maken
 • Creatievere geïnspireerde medewerkers
 • Effectieve eenvoudige processen
 • Meer aandacht voor IcT toepassingen die ook echt efficiencywinst opleveren
 • Meer oog voor de klant en versterking van het imago van team en organisatie
Ideeën en innovatiemanagement, In company traject, Centrum voor creatieve wijsheid

Interactie als basis

 • Een werkbare klik tussen de consultants en de organisatie is voorwaarde voor succes.
 • Tijdens de intake onderzoeken we of we elkaar kunnen versterken in het gewenste innovatietraject.
 • Innovatie­­kracht ontstaat vooral in de creatieve interactie met en tussen enthousiaste medewerkers, we doen het samen.

Kosten, consultants en locatie

 • Voor dit in company traject hanteren we een marktconform consultancytarief. Geschatte kosten voor totaal traject gaan vanaf € 19.000 excl. BTW (op basis van uurtarief van € 120 excl. BTW).
 • De consultants zijn Etienne Verlaat en Cor Meurs van het Centrum voor Creatieve Wijsheid. Als tegen­­polen (Cor Meurs komt uit de Communicatie en HR en is meer extravert; Etienne Verlaat komt uit de Financiën bij lokale overheden en is meer introvert) vullen ze elkaar volledig aan in hun aanpak en ideeën. Daar heeft u als klant maximaal profijt van.
 • Het traject vindt in company plaats op eigen locatie, dan wel op creativiteit bevorderende locaties in de buurt.

Jullie behoefte staat centraal

Hoe zorg je er voor dat je in de waan van de dag toch flinke stappen kunt maken? Wie is daarvoor in en wie niet? Hoe houden we het simpel? En wat leren we van elkaar en van anderen?
Vertrekpunt zijn de (ontwikkel)­­vragen van het team. De advisering ontstaat op basis van de behoefte en situatie van het team.

Waarom?

Wij geloven dat creativiteit, wijsheid en verbinding (community) de basis vormen voor de duurzame vernieuwingen waar onze huidige tijd om vraagt. Niet voortborduren op het bestaande, maar echt een nieuwe weg inslaan. Alleen dan kunnen we de uitdagingen van nu en morgen aan. Wij zijn van mening dat je eerst het huidige zorgvuldig los moet laten om iets nieuws te kunnen creëren en realiseren.

Veel organisaties zijn zich maar nauwelijks bewust van hun grote creatieve potentieel ten aanzien van ideevorming en innovatiekracht. Dit potentieel ontdekken en de ruimte geven gaat veel betekenen voor de verdere ontwikkeling van de interne en externe dienstverlening.

Innoveren is geen doel op zich, het leveren van een  werkbaar product of efficiënte dienst wel. Innoveren betekent investeren, de kost gaat voor de baat.

Voor wie

We richten ons op lokale overheden en non-profit organisaties die de ambitie hebben om zich werkelijk te vernieuwen in hun primaire proces en bedrijfsvoering. Die weten dat een frisse, creatieve blik van buiten daar helpend in is. 
Wij werken bij voorkeur met enthousiaste en gedreven medewerkers die zich partner voelen in Ideas & Innovation. Daarmee worden zij de ambassadeurs van het traject.

De VIER stappen van creatief-wijze probleemoplossing en vernieuwing, Centrum voor Creatieve Wijsheid

Online community

Omdat we weten dat het belangrijk is om de realisatie en overgang naar het nieuwe samen te doorlopen, faciliteren wij nog (minimaal) een halfjaar de online community voor de deelnemers om uit te blijven wisselen over het realiseren van het ontwikkelde ideeën- en innovatiemanagement.

De VIER van ideeënmanagement

De eerste stap in de opbouw van het ideeën- en innovatie­management is de verkenningsfase. Wat stimuleert en door wat stagneert de ideeën­stroom en innovatiekracht in de organisatie?

Dan volgt de ideevorming met creatieve sessies en werkvormen op basis van vragen en uitkomsten uit de verkennings­fase. Hierin willen we zo veel en zo breed mogelijk (sleutel)medewerkers betrekken. Hoe zou het ideeën- en innovatie­management er uit kunnen komen te zien?

Vervolgens gaan we  experimenteren, de beste ideeën worden uitgewerkt en uitgeprobeerd in real live experiments. Hoe stimuleren we innovatie en zorgen we voor een constante toestroom van (bruikbare) ideeën?

Als laatste volgt de realisatiefase. Hoe realiseren en borgen we het ontwikkelde ideeën- en innovatie-management in de bedrijfsvoering en business?

Na elke fase zorgen we voor een kernachtige creatieve evaluatie met communicatie over de resultaten en het proces. De evaluatie uitkomst bepaalt of we verder of tijdelijk terug gaan in de cyclus van de VIER fasen.

 

Ontdek het creatieve potentieel in je organisatie
om te komen tot werkelijke vernieuwing
om de uitdagingen van nu en morgen aan te kunnen

Benieuwd wat dit innovatie traject jouw organisatie kan brengen?
Neem dan contact met ons op via info@creatievewijsheid.nl 
Of telefonisch: Cor Meurs, tel 06 36206417 of Etienne Verlaat, tel 06 10888826
(appen kan ook)