10 uitdagingen voor de Financial in een nieuwe rol

Futuring Finance, training door Centrum voor Creatieve Wijsheid

De mogelijkheden om financiële processen in sterke mate te automatiseren of zelfs te robotiseren, nemen in rap tempo toe. Automatisering en robotisering van operationele processen bespaart niet alleen tijd, omdat handmatig werk voor medewerkers verdwijnt, maar levert ook betrouwbaarder output op. Dit vraagt wel om een nieuwe rol van de Finance professional. Van 'administratie' naar 'analyse', van consulent naar partner in business. Ben jij klaar voor deze nieuwe rol? Hier 10 uitdagingen om je nieuwe rol vorm te geven.

Futuring Finance, training door Centrum voor Creatieve Wijsheid

Corona brengt de automatisering in een stroomversnelling 

Met het digitaal werken op afstand en digitale vormen van overleg heeft corona het digitaliseringsproces in een versnelling gebracht. Duidelijk is geworden dat digitalisering van werkprocessen in heel korte tijd kan plaatsvinden. Daarnaast zien medewerkers van gemeenten de voordelen van thuiswerken. De coronacrisis is daarmee ook een kans geworden om investeringen in technologie te versnellen. 

Financiële tekorten vragen om effectiviteit en efficiëntie

Tegelijkertijd begon eind juni 2020 de financiële impact van de coronacrisis op gemeenten zichtbaar te worden. Gezien de financiële druk op gemeenten door de tekorten in het sociaal domein en de gevolgen van het bestrijden van de coronacrisis, is er komende jaren een noodzaak voor betere inzichten in financiële prestaties en een efficiëntere overheid. Hiervoor is het nodig om de financiële functie (Operationele Financiën, Financial Control en Business Control) op een gedeeltelijk nieuwe leest te schoeien. 

Van (financiële) administratie naar (bedrijfseconomische) analyse

Gemeenten willen de komende drie tot vijf jaar dan ook hun accent verleggen van het efficiënt en effectief uitvoeren van de administratie naar het vaker uitvoeren van (bedrijfseconomische) analyses voor college, directie en management. Hiermee komt het zwaartepunt van de financiële functie te liggen bij het ondersteunen van en adviseren over (strategische) besluitvorming. Op die manier kan de financiële functie zich in de breedte ontwikkelen tot business partner van de gemeentelijke organisatie.

Vernieuwing vraagt om creatief-wijs leiderschap

creatief-wijs leiderschap - Centrum voor Creatieve Wijsheid

Vernieuwing vraagt om creatief-wijs leiderschap

Vernieuwing begint met experimenten, pilots, proeftuinen en proof of concepts. Dit vraagt om nieuw leiderschap met visie en durf. Van controle hebben naar vertrouwen geven. Creatief-wijs leiderschap: van reactief naar creatief, met vertrouwen als basis, wetend dat heelheid & inclusie nodig zijn voor succes, met verbinding in eenheid, eenvoud in aanpak en buiten de kaders. Sturen op het ontsluiten van het volledig creatief-wijs potentieel, om de medewerkers oneindig creatief en wijs te maken. Voor een innovatiestrategie zijn eveneens affiniteit met technologie en daadkracht onmisbaar. Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van succesvolle experimenten en vernieuwing is het doorbreken van het werken vanuit kolommen. Innoveer gezamenlijk met teams financiën, ICT, het college van B&W en andere betrokkenen.

Wat wordt jouw
nieuwe rol als Financial?

Deze accentverschuiving vraagt om een nieuwe rol van de financiële professional. Van ‘administratie’ naar ‘analyse’. Van financieel consulent / – adviseur naar partner in business. Geld en inhoud worden meer en meer met elkaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden als: creativiteit, analytisch, communicatief en zakelijke vermogen en creatief-wijs leiderschap. Het Centrum voor Creatieve Wijsheid wil de Financial van de lokale overheid en zijn team begeleiden naar (in) deze nieuwe rol. Deze hand-out geeft de 10 uitdagingen voor Financials in hun (nieuwe) rol van Partner in Business.

10 uitdagingen voor Financials in hun (nieuwe) rol van Partner in Business

  1. Ga uit van wie je bent: je talenten en je kleur-energie
    – Wat zijn jouw talenten en kan je die ook inzetten in je werk?
    – Wat zijn jouw tekortkomingen? Wie in jouw team kan jouw tekortkomingen invullen?
    – Wat is jouw dominante kleur-energie?
    – Ben jij een echte blauwe financial (logisch denkend) of heb je ook andere kleuren tot je beschikking (geel: innovatief; rood: doelgericht; groen: samenwerkend)

2. Sluit aan bij je missie
– Ken je je missie (in je werk)? Waarvoor ben je op aarde?
– Als je doet wat bij je past en wat je energie geeft, kun je veel werk verzetten. 

3. Ken de uitdagingen in de Financiën van de Toekomst
– Welke uitdagingen zie je in je vakgebied?
– Welke rol kan jij spelen in deze uitdaging(en)?
– Wat betekent de beweging van ‘maken’ naar ‘analyseren’ concreet voor jou?

Vernieuwing als noodzaak - creatief-wijs leiderschap

4. Zie vernieuwing als noodzaak
– De uitdagingen van vandaag en morgen vragen om vernieuwing en niet slechts verbetering van het huidige.
– Ben of heb jij in jouw team ook vernieuwer(s) met gele kwaliteiten?

5. Loop voorop of wees een slimme volger
– Ben jij een koploper (innovator), vroege aanpasser, meerderheid of late volger
– Veranderingen gaan hard, dus zorg dat je goed bent toegerust.

6. Durf te experimenteren
– Vernieuwing begint met experimenten, pilots, proeftuinen en proof of concepts.
– Wat heb je hiervoor nodig?

7. Verander van aanpak: van controle naar waarde toevoegen
– Kun jij goed inschatten welke diensten effectief zijn?
– Kun jij waarden toevoegen voor de inwoners en bedrijven in jouw gemeente?

8. Ken je rol na de digitalisering
– Van financieel consulent /adviseur/controller naar Business Partner. Wat betekent dat voor de competenties van jouw nieuwe rol en die van je collega’s?
– Hoe past jouw ambitie en hoe passen jouw talenten en kwaliteiten bij jouw nieuwe rol?

9. Ont-wikkel nieuwe vaardigheden
– Je nieuwe rol (als Business Partner) vraagt om: creatief, analytisch, communicatief en zakelijke vermogen; creatief-wijs leiderschap.
– Bezit jij of jouw team deze vaardigheden? In welke mate
– Welke vaardigheden zijn verder te ontwikkelen? Denk daarbij in teamverband.

10. Ga weg als je niet (meer) op je plek zit
– Het is zonde als je niet op je plek zit en als je niet met plezier naar je werk gaat, terwijl er elders volop vraag is naar jouw talenten en kwaliteiten.

Eendaagse training
gericht op je nieuwe rol
als Partner in Business

Waar ligt jouw ambitie en welke stappen heb jij daarin te zetten?

Centrum voor Creatieve Wijsheid Over Cor Meurs en Etienne Verlaat, trainers-adviseurs-coaches

Cor Meurs en Etienne Verlaat, 
oprichters van Centrum voor Creatieve Wijsheid, trainer en coach.