Het nieuwe elan: een inclusief kabinet presteert beter

Centrum voor Creatieve Wijsheid inclusieve teams presteren beter

Er is de laatste tijd veel te doen over 'inclusion', 'gender-balance' en 'black lives matter'. Meer dan de helft van de studenten is vrouw, maar in de hogere universiteitsposities, zoals hoogleraren, zijn vrouwen nog veruit in de minderheid. Nog steeds verdienen vrouwen (veelal) minder dan mannen in vergelijkbare functies. Gelukkig zijn in het huidige Kabinet de eerste stappen in de diversiteit gezet. In de ministerraad is nu de helft vrouw en er zijn voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zelfs 2 leden in het kabinet met een 'andere' culturele achtergrond. Zeker weten dat we dit gaan merken in de politiek. Want in alle discussies over diversiteit blijft steeds een belangrijk aspect onderbelicht. Namelijk het belang en voordeel van inclusiviteit voor teams en organisaties zelf. Inclusieve teams presteren beter. Zou dat nieuwe elan waar Mark Rutte het steeds over heeft dan toch van de grond komen?

Centrum voor Creatieve Wijsheid inclusieve teams presteren beter

Premier Rutte kondigde vorig jaar ‘nieuw elan’ aan met ‘radicale ideeën’.  Met alle respect – en vanuit een goed hart – kon ik weinig vernieuwing, laat staan radicale ideeën, ontdekken in wat Rutte naar voren bracht. Maar nu heeft Mark Rutte – wellicht onbedoeld en onbewust – toch een radicaal, nieuw elan ingebracht. En wel met zijn – meer dan ooit – inclusieve kabinetsteam. Dat belooft radicale prestaties en vernieuwing. Zo blijkt uit onderzoek, waar tot nu toe nog maar weinig mee gedaan is.

Veel belangrijker is het inzicht dat een organisatie zichzelf achterstelt als ze niet werken aan hun diversiteit

Natuurlijk is werken aan diversiteit bij organisaties nodig voor het achtergestelde individu. Werken aan gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie. Maar, wat mij betreft, nog veel belangrijker is het inzicht dat een organisatie zichzelf achterstelt als ze niet werken aan hun inclusiviteit en diversiteit. Want inclusieve teams presteren beter. Verschillende onderzoeken tonen aan dat diversiteit organisaties een voorsprong geeft. Zo blijkt uit dit overzichtsartikel (al uit 2016) dat diverse teams innovatiever zijn, betere producten en diensten leveren en betere en betrouwbaardere (fact-based) beslissingen nemen, doordat er meerdere perspectieven worden geïntegreerd.

Ook in financieel opzicht presteren bedrijven met (gender- en cultureel) diverse teams beter

Diverse teams blijken bovendien productiever en zijn aantrekkelijk voor nieuw, talentvol personeel. Ook in financieel opzicht presteren bedrijven met (gender- en cultureel) diverse teams beter, blijkt uit langlopend onderzoek van McKinsey onder meer dan duizend grote bedrijven in vijftien landen.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Cor Meurs blog 2022 TUe neemt alleen vrouwen aan

Als dit al jaren bekend is, waarom werken organisaties dan niet succesvol aan hun eigen diversiteit. Oh ja, ze nemen wel maatregelen, maar veelal in de marge en het echte effect blijft uit. Waarom niet voorlopig alleen nog vrouwen aannemen tot het quotum bereikt is? De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stak haar nek uit door vacatures tijdelijk alleen open te stellen voor vrouwen om zo meer vrouwelijke wetenschappers te werven. Maar dat voorkeursbeleid ging te ver, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. Het plan voor de ‘mannenboycot‘ stuitte op veel kritiek. Wat een gemiste kans.

Focus op het financiële voordeel van inclusion in organisaties

Wat mij betreft moeten we de focus dan ook veel meer leggen op het voordeel dat een organisatie heeft van inclusion. En dan niet alleen gericht op vrouwen. Inclusieve teams presteren beter, zijn productiever, OOK IN FINANCIEEL OPZICHT! Als we dat maar lang genoeg blijven roepen, worden de directies misschien wel wakker. Immers, geld is altijd een goede wake-up call geweest.

Laten we nog even terug gaan naar ons nieuwe kabinet. Want bovenstaande stelt me zeker (enigszins) gerust wat betreft de miljarden uitgaven die het kabinet voornemens is om te doen. Van ‘ons’ belastinggeld. Grotere kans dat er sprake gaat zijn van duurzame investeringen en op de goede plekken. Want een inclusief kabinet presteert beter, ook in financieel opzicht. Dan is het dus maar goed dat eindelijk de inclusiviteit is toegeslagen in ons kabinet.  

Centrum voor Creatieve Wijsheid Over Cor Meurs Trainingen

Cor Meurs is (enter)trainer-coach-adviseur-creator bij en medeoprichter van het Centrum voor Creatieve Wijsheid. Daar geeft hij samen met zijn partner Etienne Verlaat coaching, trainingen, adviezen en lezingen vanuit het nieuwe, vanuit creatieve wijsheid.