Wat is creatieve wijsheid?

Door Etienne Verlaat & Cor Meurs

Regelmatig krijgen we de vraag wat verstaan jullie eigenlijk onder creatieve wijsheid? Een term die tot de verbeelding spreekt, maar moeilijk te vatten is. Zo blijkt. Wij hebben er al verschillende definities en uitgangspunten aan gegeven. Al blijft het voor ons ook een zoektocht. Wij zien wijsheid als iets wezenlijk anders dan kennis, al is er wel een verband. Dat roept de nodige discussie op. Net als het tv-programma De slimste mens, dat gaat over feitjes en weetjes, over kennis. Maar is dat dan ook hetzelfde als slimheid? Wat is wijsheid?

Bij wijsheid gaat het voor ons niet alleen om IQ, maar ook om EQ, FQ en SQ. Het inzetten van onze  mentale, sociaal-emotionele, fysieke en spirituele intelligentie. En de balans daar tussen. Die balans en verbinding tussen onze 4 intelligenties noemen we onze creatief-wijze intelligentie (CWQ). Creatieve wijsheid gaat dus verder en is breder dan kennis en slimheid.

Uitgangspunten van Creatieve Wijsheid

Vanuit ons Centrum voor Creatieve Wijsheid geloven wij (weten wij) dat kennis steeds meer zal overgaan in creatieve wijsheid. Met als uitgangspunten: vernieuwing als noodzaak, vertrouwen als basis, heelheid & inclusie als voorwaarde, verbinding in eenheid, eenvoud in aanpak en buiten de kaders. Om bij die creatieve wijsheid te komen, helpt levenservaring, rust, ontspanning, zelfinzicht, het hebben van weinig oordeel, uitgaan van menselijkheid, vernieuwend durven denken. Dat wil zeggen, buiten de lijntjes en als nodig zelfs buiten de groep.

Wijsheid komt voor in verschillende levensbeschouwelijke stromingen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. Zo gaat de Griekse wijsheid uit van logica. De Boeddhistische wijsheid heeft het over het weglaten van verlangens. Voor ons is een holistische benadering, die de balans zoekt () meer onze manier van wijsheid. Dus weg van extremen. Vanuit onze fysieke intelligentie als vaak ondergewaar­deerde doener en onze mentale intelligentie als veel voorkomende denker, gecombineerd met onze andere intelligenties.

Wijsheid is het inzetten van onze
intelligenties, creativiteit en ervaring
ten behoeve van het algemeen belang

Wijsheid wordt vaak in verband gebracht met levenswijsheid. Onze levenservaring. Daarbij gaat het dus niet alleen om kennis, maar om het ervaren van het goede leven in al zijn aspecten. Technologische kennis brengt ons prachtige oplossingen voor specifieke problemen, maar kijkt niet naar het geheel. Wijsheid richt zich op het geheel en legt de verbindingen. Ook in de tijd. Hoe situaties zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Neuroloog Robert Sternberg definieert het begrip wijsheid als het gebruik van intelligentie, creativiteit en ervaring ten behoeve van het algemeen belang, door een evenwicht te zoeken tussen het eigen belang en dat van anderen, en tussen belangen op korte en langere termijn.

definitie van creatieve wijsheid
Fotografie: Etienne Verlaat

En zo komen we dan toch tot een definitie van Creatieve Wijsheid: een creatief weten dat alles met alles verbonden is en van daaruit handelen door onze 4 intelligenties in balans in te zetten, terwijl we rekening houden met ons eigen belang en het belang van anderen.

Meer weten?

Wil je weten wat creatieve wijsheid voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een gesprek.

Centrum voor Creatieve Wijsheid Over Cor Meurs en Etienne Verlaat, trainers-adviseurs-coaches

Etienne Verlaat en Cor Meurs zijn de oprichters van het Centrum voor Creatieve Wijsheid. Vandaaruit geven zij coaching en trainingen, en ondersteunen zij teams en organisaties in creatief wijze probleemoplossing en visievorming.